Acerca de

271384955_254686090083385_3229595981269590770_n.jpg

Cho Người Lớn 

Cung cấp các khóa học: 

 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi 

 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh 

 • Kỹ năng chịu áp lực  

 • Kỹ năng tiếp cận vấn đề toàn diện 

 • Kỹ năng ứng phó với sự căng thẳng 

 • Kỹ năng tổ chức sự kiện

 • Kỹ năng báo cáo 

 • Kỹ năng giao, nhận nhiệm vụ

 • Kỹ năng thiết kế và phát triển tổ chức

 • Và các khóa học thiết kế theo nhu cầu của học viên 

Hình thức tổ chức các khóa học: 

 • Theo hợp đồng của các tổ chức và doanh nghiệp 

 • Các khóa học ngắn tại Canada 

Liên Hệ Chúng Tôi

Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay 

 • YouTube
Cảm ơn bạn!